top of page

Politikalarımız

Gıda Güvenliği Politikası

 • Müşterilerimizi ve süreçlerimizi etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, mükemmeliyetçilik ilkesi kapsamında ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,

 • Müşteri şartlarına uyma ve beklentilerini karşılama yolu ile tam müşteri memnuniyeti sağlanması,

 • Ürünlerimizi hijyenik şartlarda ve kaliteli üretmek,

 • Her zaman güvenilir bir firma olmak,

 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin ve ISO 22000:2018 standartlarının tüm yasal şartlarına ve diğer şartlara uymak,

 • Kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir ve açık iletişim kurmak,

 • Müşteri odaklı olup, iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamak ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almak,

 • Ürün güvenliğini ilke edinir, insan sağlığına uyun ürünler üretmek,

 • Tedarik zincirinde kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerinde ve iş süreçlerine dâhil olan iş ortaklarını da dâhil ederek güvenlik tehditlerini tanımlar, riskleri değerlendir, kontrol eder ve azaltmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

 •  Tedarik zinciri güvenlik planı geliştirir ve uygulamak,

 • Tüm çalışanlar olarak kuruluşumuzun en alt birimlerine kadar, Gıda Güvenliği yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmek,

 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini arttırmak için çalışmalar yapmak,

 • Çalışanlarını aktif katılıma özendir ve açık iletişim ortamı sağlamak,

 • Personelimiz eğitimi seviyesini en üst seviyede tutmayı sağlamak,

 • Paydaşlarının, iş ortaklarımızın çıkarlarını gözeterek adil davranmak,

 • Çalışanların ve ürünlerinin güvenliği için taviz vermemek,

 • ISO 22000: 2018 standartlarına uygun üretim yapmak,

 • Gıda Güvenliği Sistemleri standartlarının gerekliliklerine uyarak, süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirir, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin eder ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 222000:2018 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygular ve sürekli gelişimini taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR

bottom of page