Taşıyıcılar

        *Selay Seldeks

Et ürünleri için geliştirilmiş taşıyıcı özellikte gıda katkı maddeleri karışımı.

"Dekstroz monohidrat, LAKTOZ monohidrat, maltodekstrin, antioksidan: sodyum eritorbat."Önerilen kullanım oranı 100 kg son ürün için 1 kg'dır.

 

  • *Dektstroz Monohidrat

  • *Laktoz Monohidrat

  • *Maltodekstrin

Gıdalara besinsel veya fizyolojik amaçlarla ilave edilen gıda katkı maddelerini veya aroma vericileri, gıda enzimlerini, besin maddelerini ve/veya diğer maddeleri; bu maddelerin teknolojik fonksiyonlarını değiştirmeden ve birbirleri ile herhangi bir teknolojik etki göstermeden çözmek, seyreltmek, disperse etmek veya fiziksel yollarla modifiye ederek, bu maddelerin işleme, uygulama ve kullanımını kolaylaştıran maddeleridir.